Toiminta

Edunvalvonta on järjestetty TEKin ja Jukon luottamusmiesten kautta.

Tavoitteitamme

  • Vaikutetaan MML:n asioihin YT-edustuksen kautta
  • Seurataan MML:n henkilöstöstrategian toteutumista.
  • Vaikutetaan toimitustuotannon strategian soveltamiseen.
  • Seurataan maanmittausalan diplomi-insinöörikoulutuksen tilannetta.
  • Neuvotellaan laitoksen muiden ammatillisten järjestöjen kanssa yhteisiin tavoitteisiin liittyvistä kysymyksistä.
  • Seurataan lainsäädännön uudistamishankkeita kiinnittäen huomiota jäsenkunnan asemaan.

Lisää toiminnastamme